Slavnostní rozloučení s předškoláky

V úterý 4. 6. 2024 jsme se v prostorách obřadní síně na zámku v Litultovicích rozloučili s našimi předškoláky. V letošním roce opouští mateřskou školu celkem 11 dětí.

Obrázek editujete kliknutím

Den dětí v MŠ

V pondělí 3. 6. 2024 jsme v naší MŠ oslavili Den dětí v indiánském duchu. Využili jsme zázemí haly, kde jsme si pořádně zasoutěžili v několika disciplínách. Nechyběla ani sladká dobrota v podobě nanuku a balíček pro každé dítko.

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

🛴 Dopravní hřiště 🚦

Pod vedením zkušeného policisty pana Štefka navštívily děti II. třídy 31.5. 2024 dopravní hřiště v Malých Hošticích. Děti si společně zopakovaly pravidla silničního provozu a řekly si, jakou povinnou výbavu by měl mít každý účastník provozu. Následně si každý vybral dopravní prostředek dle vlastního výběru a schopností, se kterým si mohl vyzkoušet, jak se správně na silnici chovat.

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Výlet I. třídy do jízdárny v Opavě

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

🐝Ze života včel 🐝

Ve středu 15.5. nás ve školce navštívila paní zahradnice ze společnosti Vitaminátor. Děti zjistily, jak to vypadá u včelek "doma" v úlu, jak funguje jejich vzájemná spolupráce a jak si včely rozdělují svou práci, než vyrazí do přírody objevovat voňavé květy. Nakonec měly děti také možnost ochutnat různé druhy medu a vytvořit si vlastní svíčku z včelího vosku. 

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Návštěva hasičské zbrojnice
v Litultovicích

V pátek 2. 5. 2024 děti I. i II. třídy navštívily hasičskou zbrojnici v Litultovicích. O odborný výklad se postaral pan Jiří Drápal, spolu s paní zdravotnicí Lucií Černínovou, kterým tímto moc děkujeme. Společně s dráčkem Hasíkem si děti mohly prohlédnout hasičský vůz a veškeré vybavení.
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Čarodějnické dopoledne v MŠ

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Potřebné formuláře k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání ke stažení zde:

Obrázek editujete kliknutím

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 11. 4. 2024 navštívily děti I. a II. třídy místní knihovnu. Seznámily se s prostory knihovny, zjistily, co všechno obnáší vypůjčení knížky a zopakovaly si, jak se s knížkami správně zachází. Paní knihovnice měla pro děti připraveny různé aktivity s jarní tématikou. Nakonec jsme si v knihovně také vypůjčili pár knížek, o kterých si tento týden budeme povídat.   

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

🐣Velikonoční dílničky🐰

V úterý 26. 3. 2024 mohli naši školku v odpoledních hodinách navštívit nejen děti, ale i maminky a tatínkové, aby si vyrobili nejrůznější velikonoční ozdoby. Děti si mohli společně s rodiči vyrobit hned několik krásných výrobků - od zdobení velikonočních vajíček z papíru, až po tvorbu velikonočního zajíčka. Děti si nakonec výrobky i se sladkou odměnou mohly odnést domů a rozšířit tak svou velikonoční výzdobu. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Obrázek editujete kliknutím

🦋Vítání jara a probouzení broučků🌷

Ve čtvrtek 21.3. 2024 jsme se sešli v naší mateřské škole, abychom probudili broučky ze zimního spánku a přivítali jaro. Děti přinesly kamínkového broučka, o kterého se doma staraly celou zimu a společně s rodiči pak plnily spoustu různých úkolů. Za jejich splnění děti čekala sladká odměna a maminky si domů odnesly prvosenku v květináči.

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

🎵Muzikoterapie🥁

V pátek 15.3. 2024 se za námi do mateřské školy přijela podívat paní učitelka Dana, která nám ukázala, jak se můžeme radovat pomocí hudby, tance a zpěvu. Nejprve tančily děti I. třídy, které se vystřídaly s dětmi II. třídy a také se pustily do tance a hraní na rytmické hudební nástroje. Moc jsme si to všichni užili a těšíme se na další setkání.

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Akce mateřské školy v měsíci únoru 2024 

Obrázek editujete kliknutím

V pondělí 13. 11. se děti II. třídy vydaly do opavského Loutkového divadla na pohádku O pejskovi a kočičce. Na děti čekalo představení o tom, jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort, jak si myli podlahu, nebo třeba jak našli panenku, která tence plakala. 

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

Uspávání broučků

V pátek 10.11. se nám na školní zahradě poschovávali do listí kamínkoví broučci. Po splnění nejrůznějších úkolů, si každé dítě mateřské školy našlo broučka, kterého si odneslo domů a bude na něho přes studenou zimu dávat pozor. Za pomoc s realizací akce děkujeme paní Ladě Pavlíčkové a Beruškám z SDH Litultovice - Terce, Valče, Elišce, Nelče a Lily. 

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím

🍂 Sadař na podzim 🍂

Ve středu 8.11. nás ve školce navštívila paní zahradnice ze společnosti Vitaminátor. Společně jsme si zaskákali v pytli na brambory, pověděli si co patří a nepatří do kompostu a ukázali si jak vypadají semínka a pecky různého ovoce. Měli jsme možnost si prohlédnout a nakrmit žížaly a dokonce si i pohladit živého králíčka. Nakonec nás čekala ještě sladká odměna v podobě ovocné šťávy od Vitaminátoru. 

Výstava podzimníčků

V měsíci říjnu nám chodby mateřské školy ozdobila výstava Podzimníčků, na které se podílelo 29 rodin. Děti měly z výstavy velikou radost, domů si odnesly diplom a sladkou odměnu.

Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. 9. 2023 přivítají paní učitelky nové i známé děti spolu s našimi kamarády
sovičkou Rozárkou 
Krtečkem.

 Těšíme se na viděnou v naší školce.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Litultovice od školního roku 2023-2024

Poslední spaní 

Ve čtvrtek 22. 6. 2023 jsme se s předškoláky sešli ve školce v podvečer, abychom tam společně prožili jednu noc. Na programu jsme měli stezku s úkoly, na jejímž konci nechyběl ani poklad. Společně jsme si pak přichystali večeři, nechyběly ani společenské hry. 

Paní kuchařky nám jako překvapení poslaly krásný ovocný dort, na kterém jsme si moc pochutnali. Před spaním nám paní učitelky pustily animovaný film "Zpívej", a pak už jsme všichni zalezli do peřin a spali.

TRIČKOVÁNÍ

pasování na předkoláky

Klikněte a začněte psát text, tento prostor je určený pro text. V případě potřeby jde u bloku textu změnit barvu, změnit velikost písma, řádkování, nebo zarovnat text.

Se SOKOLEM  do života

V úterý 13. 6. 2023 proběhlo tradiční vyhodnocení celoročního projektu
"Se sokolem do života". Děti během celého školního roku poctivě sbíraly samolepky, které mohly získat při plnění různorodých úkolů během cvičení v hale. Za odměnu
a poctivé plnění děti dostaly medaile, diplomy a vaky na cvičební úbor se sokolem.

ROZLOUČENÍ
s předškoláky

V úterý 6. 6. 2023 jsme se v prostorách obřadní síně na zámku v Litultovicích rozloučili s našimi předškoláky. Děti si připravily pásmo, které za hudebního doprovodu paní učitelky Lucky předvedly svým blízkým. Poté proběhl slavnostní podpis do obecní kroniky, gratulace a nechybělo ani společné focení. V letošním roce opouští mateřskou školu celkem 8 dětí.

Mléčná farma a minizoo Kružberk

V pondělí 22. 5. 2023 čekala děti II. třídy exkurze do mléčné farmy Kružberk. Na místo jsme přijeli autobusem
a od pana farmáře jsme se dověděli, jak poznat kravičku od býčka, proč některé kravičky mají rohy a jiné ne
a spoustu dalších zajímavých informací. Odvážnější měli možnost si kravičky i pohladit. Na konci exkurze nám pan farmář ukázal také některé zemědělské stroje, které zaujaly zejména chlapce.

Jelikož nám po exkurzi v mléčné farmě zbylo ještě trochu času, vydali jsme se také do nedaleké minizoo, ve které jsme kromě klasických domácích zvířat, jako jsou prasata, ovce a kozy, mohli vidět také lamy a dokonce také velbloudy. Celý den jsme si moc užili.

Naučná výprava se zámeckou paní

Dne 18. 5. 2023 se děti II. třídy vydaly na prohlídku zámku v Raduni. Hned na úvod nás přivítala paní průvodkyně v krásných šatech, která nás celým zámkem prováděla. Ještě v zámecké hale jsme společně hádali jména zámeckých paní, které se na zámku vyskytovaly. Zábavnou a poutavou formou se děti dověděly spoustu zajímavých informací o tom, jak se na zámku žilo, co se tehdy jedlo nebo jak se zámečtí lidé oblékali. Na závěr děti v zimní zahradě pro paní průvodkyni zatancovaly připravený taneček, jako poděkování za to, že nás tak hezky zámkem provedla. Jako pozornost jsme si odnesli samolepku s erbem zámku. Po velmi poutavém výkladu nás čekala drobná svačinka na posilněnou a následně cesta zpátky do školky.

Den maminek v naší školce

Dne 16. 5. 2023 se dveře školky otevřely všem hostům, ale zejména všem maminkám, pro které si děti I. a II. třídy přichystaly bohaté pásmo písniček, básniček a tanečních vystoupení. Oběma třídám se vše vydařilo a sklidily tak ne jednu slzičku dojetí a velký potlesk. Závěrem celého odpoledne předali svým maminkám balíčky s výrobky, které si pro ně v rámci výtvarných činností vytvořily. Nechyběla ani krásná květinka v květináči, jako poděkování od pedagogů.

Co vše umí zdravotní sestřička

Ve středu 10. 5. 2023 k nám zavítala zdravotní sestřička, paní Lucie Černínová, která nám ukázala, co vše obnáší práce zdravotní sestřičky. Dověděli jsme se, jaké nástroje ke své práci taková paní potřebuje, společně jsme si vyzkoušeli přístroj, kterým nám poslouchá srdíčko. Nakonec jsme se naučili, jak si správně mýt ruce nebo jak se správně starat o své zoubky.

Výprava za ledním medvědem

Divadlo Letadlo nás v pátek 5. 5. 2023 vzalo na výlet až do daleké Antarktidy. Spolu s průzkumníky jsme se staly členy posádky a plavili se lodí po moři. Viděli jsme mrože, dokonce i obydlí Eskymáků. Po daleké cestě jsme konečně objevili ledního medvěda, se kterým jsme si společně zazpívali. Na konci pohádky jsme bezpečně přistáli zpátky do naší školky.

Stavitelé ve školce

Dne 4. 5. 2023 se v naší mateřské škole uskutečnilo hravé odpoledne, při kterém měly děti spolu se svými rodiči příležitost zahrát si na Bořky stavitele. Za přítomnosti výrobce VISTA Semily s.r.o., který je výrobcem dětských stavebnic si všichni přítomni mohli vyzkoušet stavebnice různých druhů a vytvořit tak originální a zajímavá díla.

Máte rádi stavebnice
a volné odpoledne
ve čtvrtek 4.5.2023 ? 
Mrkněte vpravo
a neváhejte si přijít
do mateřské školy zahrát na Bořka stavitele.

Zapište se
 k předškolnímu vzdělávání
 od školního roku
 2023-2024

Informace k Zápisu k předškolnímu vzdělávání v roce 2023-2024

Potřebné formuláře ke stažení zde.

Divadlo Ententýky

zavítalo do naší školky ve středu 3. 5. 2023. Společně s vrchními detektivkami myškou Klárkou a veverkou Terkou jsme pátrali po ztraceném Budulínkovi.
Na společné cestě jsme si vyzkoušeli například, jak správně třídit odpad. Vše nakonec dobře dopadlo a Budulínka nám pomohla najít kmotra Liška.

Den otevřených dveří v naší MŠ

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 se dveře naší školky otevřely novým kamarádům. Tentokrát jsme je přivítali s maminkou a tatínkem, než si to v září přijdou vyzkoušet sami. Děti se seznámili s prostředím mateřské školy a rodiče obdrželi potřebné informace a dokumenty. Na všechny se již těšíme v novém školním roce 2023/2024.

Zveme Vás na návštěvu

Dopravní hřiště

Stůj! Připrav se! Jeď! To byly jedny z mála povelů, které si děti II. třídy mohly osvojit a upevnit dne 21. 4. 2023 na dětském dopravním hřišti v Malých Hošticích. Pod vedením zkušeného pana policisty Štefka si děti společně zopakovaly pravidla silničního provozu a řekli si, jakou povinnou výbavu by měl mít každý účastník provozu. Následně si každý vybral dopravní prostředek dle vlastního výběru a schopností, se kterým si mohl vyzkoušet, jak se správně na silnici chovat. A co by to bylo za zkoušky, kdyby byly bez řádného ocenění. Na konci si totiž každý, kdo dokázal dodržet pravidla silničního provozu, odnesl sladkou odměnu spolu s řidičským průkazem.

Návštěva hasičské zbrojnice

V úterý 18. 4. 2022 děti I. i II. třídy navštívili "naši" hasičskou zbrojnici v Litultovicích. O odborný výklad se postaral pan Jiří Drápal, spolu s paní zdravotnicí Lucií Černínovou, kterým tímto děkujeme. Děti si mohly prohlédnout hasičský vůz a veškeré vybavení, zkusili si, jaké to je být v roli raněného a nakonec zkoumaly své otisky pomocí termo kamery. Pro děti byla připravena také zábavná část v podobě hledání dráčka Hasíka, za které na děti čekala drobná odměna.

Návštěva knihovny

V úterý 30. 3. 2023 děti II. třídy navštívily místní komunitní centrum s knihovnou. Paní Barbora Haasová měla pro děti připraveny různé aktivity s jarní a velikonoční tématikou. Děti si vypůjčily knihu Kubíkova cesta, kterou celý měsíc čteme ve školce před spaním. Na cestu domu si ještě vysloužily drobnou sladkost.
Děkujeme za pěkný program.

🌹 Velikonoční dílničky 🌹

V úterý 28. 3. 2023 mohli naši školku v odpoledních hodinách navštívit nejen děti ale i maminky a tatínkové,
aby si vyrobili velikonoční ozdoby. Na výběr měli hned z několika krásných výrobků. Nechybělo ani tradiční malování kraslic, které si děti mohly natrénovat na papírovém vajíčku a své dovednosti vyzkoušeli také při provlékání křidélek slepičky. Své výrobky si poté děti odnesly domů, kde jimi doplnily bohatou velikonoční výzdobu rodičů.

Všem dětem a také rodičům, kteří přišli a přidali ruku k dílu, moc děkujeme za účast!

Divadelní představení

Brouček

Dne 23. 3. 2023 se děti II. třídy vydaly autobusem do opavského Loutkového divadla na představení s názvem Brouček.
Děti měly příležitost si loutky prohlédnout zblízka a dokonce si na ně sáhnout. Vystoupení se všem moc líbilo.

🐞🦗 Vítání jara a probouzení broučků 🦗🐞

Téměř v předvečer jsme se sešli v naší mateřské škole, abychom probudili broučky ze zimního spánku. Ve čtvrtek 23. 3. 2023 jsme společně vítali jaro. Děti přinesly kamínkového broučka, o kterého se doma staraly celou zimu. Společně s rodiči pak plnily spoustu různých úkolů, které byly zaměřeny jak na zručnost, tak na přemýšlení.
Za jejich splnění děti čekala sladká odměna a maminky si domů odnesly prvosenku v květináči. 

Všem dětem a rodičům děkujeme za účast.

VELIKONOCE s divadlem Krajánek 

Jaké jsou velikonoční zvyky a tradice, co se nosí a jak správně uplést pomlázku nám přišli dne 20. 3. 2023 povyprávět a předvést představitelé divadla Krajánek. Dověděli jsme se spoustu zajímavých věcí, společně jsme si zatančili, zazpívali a nechyběla ani soutěž v pletení pomlázek nebo ve vázání stužek. Děti si za splněné soutěže odnesly drobnou odměnu.

🌼 Sadař na jaře 🌼

Víte, jak zastřihávat na jaře stromům větve? Umíte správně rozeznat semínka jednotlivých rostlin a správně je přiřadit? Víte, co je to kompost, co vše do něj patří a jakou funkci v něm mají žížaly? To vše nás dne 13. 3. 2023 přijela naučit paní zahradnice ze společnosti Vitaminátor. Nejprve jsme si ukázali semínka slunečnic, fazolí a spousty dalších plodin, naučili jsme se zastřihávat větvičky opravdovými zahradnickými nůžkami a dokonce jsme si prohlédli živou žížalu a pohladili si živého králíčka. Společně s paní zahradnicí jsme si zasadili semínka fazolí a po vyplnění pracovního listu na nás čekala sladká odměna v podobě ovocné šťávy od Vitaminátoru.

KARNEVAL

dětí l. třídy

Ve čtvrtek 9. 3. 2023 si svůj karnevalový den užily také děti malého oddělení a společně s vrchní čarodějnicí Míšou a pavoučicí Gabkou se po svačině převlékly do masek. Za zvuku veselé hudby se při tanci předváděla jedna maska za druhou. Nechyběly ani soutěžní úkoly, drobné občerstvení a zasloužená tombola.  

KARNEVAL

dětí ll. třídy

„Hola, hola školka masky volá“ volal ráno veselý klaun děti II. třídy a pouštěl veselou hudbu už od rána. Ve čtvrtek
23. 2. 2023 se po svačině objevily v herně jedna maska krásnější než druhá. Tanec střídala soutěže, nechybělo občerstvení a domů si děti odnesly tradiční tombolu.

Divadelní představení

🌿🌷 Tajemná zahrada 🌷🌿 

Byla pohádka v Loutkovém divadle v Opavě, která nás opravdu okouzlila. Zpívající květiny, ospalý krtek a skřítek prožívali pěstování překrásných tajemných květin. Jen jedna se moc nepovedla. Přesto že nebyla krásná, zahnala slimáky ze zahrady a zachránila život všech rostlinek sama, ale uhynula. Na jejím místě pak vyrostlo plno mladých statečných květinek. Pohádku jsme tentokrát nakreslili a obrázky vystavili v šatně.

Návštěva v ZŠ Hlavnice

Ve středu 8. 2. 2023 jsme se vypravili s dětmi
II. třídy do ZŠ Hlavnice. Byli jsme zvědaví, jak to
v takové škole vypadá. Usadili jsme se ve 3. třídě, kde jsme sledovali prvouku. Líbily se nám pomůcky, interaktivní tabule, zábavné vzdělávací hry a soutěže. Mrkli jsme do družiny na hračky
a stavebnice. Super byla i tělocvična, kterou mají kluci a holky přímo v budově. Paní ředitelka
Mgr. Hana Slaninová pozvala naše předškoláky
na Zápis do školy, který bude v dubnu.

MUZIKOTERAPIE

Že se můžeme radovat s hudbou a pohybem nás přesvědčila v pátek 20. 1. 2023 paní učitelka Dana. Nejprve tančily děti I. Třídy, a pak se do tance a hraní na rytmické hudební nástroje daly děti II. třídy. Moc jsme si to všichni užili a těšíme se
na další setkání.

🌟 Vánoční koleda 🌟

Připomněla dětem, že vánoční čas je spojený s přáním hezkých vánočních svátků všem, kteří se o nás starají. Děti popřály krásné vánoční svátky na poště, v místním obchodě TUTY a na Úřadu Městyse Litultovice.

Vánoční stromeček

se rozvoněl v naší mateřské škole
v pátek 16. 12. 2022. Každá třída
si nazdobila stromeček baňkami, rozsvítila světýlka a po krátké vánoční pohádce čekala na zvoneček.
Po koledách a sladkém pohoštění
si děti hrály s novými hráčkami,
které jim Ježíšek přinesl.

Poslední plavání

V pátek 9. 12. 2022 jsme ukončili s dětmi druhé třídy Předplavecký kurz s Baby clubem Kačka. Děti pod vedením paní učitelek plavání zopakovaly dovednosti, které se v průběhu 10 lekcí naučily.

Mikulášské nadělování

V úterý 6. 12. 2022 zazvonil ve školce Mikuláš.
Za písničku nebo básničku naděloval dětem sladkou odměnu. Za zlaté knihy četl andílek
a plyšový čertík rozdával sladkosti
za pohlazení. Všechny děti měly na konci úsměv na tváři.

Divadelní představení

 🐺Vyprávění starého vlka 🐺

je název pohádky, na kterou jsme se jeli podívat v pondělí 21. 11. 2022 do Loutkového divadla v Opavě.
Děti se dozvěděly, jak to tenkrát bylo přímo od vlka. Myslivec vypráví, že snědl Karkulku, ale on nesnědl holčičku, jen její čepec. Vtipně dovyprávěná pohádka s jiným koncem než který známe, děti hodně bavila.

Podzimní AROMATERAPIE pro děti a rodiče

V úterý 15. 11. 2022 jsme se sešli s maminkami na voňavém povídání o aromaterapii s paní Evou Batkovou. Dozvěděli jsme se, jak doma bezpečně používat aromaterapii, jak dětem jemnou a přirozenou cestou pomoci při nejčastějších dětských respiračních nemocech a jak posílit jejich imunitu.

Uspávání broučků

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 se rozsvítila světýlka na naší školní zahradě, kde se do listí schovali kamínkoví broučci.
Děti se nejprve vydaly na poznávací cestu s úkoly, které pro ně měli broučci připravené na cyklostezce k Dolním Životicím. Svítily si lampióny a lucerničkami. Po návratu na školní zahradu si našli kamínkového broučka
a posilněni teplým čajem a malou sladkostí si ho odnesli na zimu domů. Za pomoc s realizací akce děkujeme broučkům – Izabele Böhmové, Elišce Drápalové, Terezii Čermínové, Barboře Halfarové a Alžbětě Pavlíčkové pod vedením paní Lucie Čermínové a paní Lady Pavlíčkové.

Beseda s logopedkou

V úterý 8. 11. 2022 byla v naší mateřské škole beseda s logopedkou MGR. Janštovou, která seznámila rodiče
s vývojem řeči u dětí předškolního věku a s různými vadami výslovnosti. Uvedla příklady z praxe a poutavě vysvětlila cvičení a hry, které mohou rodiče využít při rozvíjení správného jazykového projevu dětí.

Srdečně zveme všechny rodiče

Výstava Podzimníčků v mateřské škole

 V pátek 4.11.2022 jsme ukončili výstavu podzimníčků. Do akce se zapojilo 29 rodin.
 Děti měly z výstavy velkou radost, domů si odnesly diplom a sladkou odměnu.  

Co nám přinese listopad

Kašpárek a čaroděj

Ve čtvrtek 6.10.2022 přijelo do naší školičky divadlo Kašpárkův svět. V pohádce Kašpárek a čaroděj nakonec kašpárek a Honza nedovolili zlému čaroději unést princeznu Dobromilu. Zlého čaroděje Buchtykuchej odnesl do pekla spravedlivý čert. Dětem se pohádka moc líbila. Zaujaly je loutky marionety, které si mohly z blízka prohlédnout. 

Copak je to za rány?
Slyším padat kaštany.
Hledám v trávě, kdepak jsou?
Vidím kouli pichlavou.
Už ho mám a ihned vím.
panáčka z něj vyrobím.

Na co se těšíme v říjnu.

Dešťové kapičky
dostaly nožičky, 
kap, kap, kap,
kap, kap, kap.

Kapaly po plechu,
 tropily neplechu,
kap, kap, kap,
kap, kap, kap.
 

V pátek 23.9.2022 se 17 dětí zúčastnilo první lekce plavání pod vedením BABY CLUBU KAČKA. Děti se seznámily
s pravidly a paní učitelkami. Všichni byli nadšení a už se těší na další lekci.

Micky nás učí plavat

V pátek 23.9.2022 pojedou děti II. třídy do prvního plavání. Čeká je 10 lekcí hravého seznamování s vodou, první plavecká tempa
a skluzavka modrého slona.
Plavky a dobrou náladu bereme s sebou.

Co nás čeká
v září

Zahájení školního roku 2022-2023

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 přivítají paní učitelky nové i známé děti spolu s našimi kamarády
Včelkou Májou
a
  Mickey Mousem.
 Těšíme se na viděnou
v naší školce.

PRÁZDNINY

V období letních prázdnin je mateřská škola uzavřena
od 1.7.2022 do 12.8. 2022. 
Provoz bude zahájen v pondělí 15. 8. 2022.

Soutěž ve sběru oleje

Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 probíhala v naší MŠ soutěž ve sběru použitého jedlého oleje. Poslední den školky proběhlo vyhlášení vítězů a pan starosta Ing. Jan Birgus předal dětem sladkost za účast a nejlepším sběračům malý dárek.

Poslední spaní

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 jsme se s předškoláky sešli ve školce v podvečer, abychom tam společně prožili jednu noc. Na programu jsme měli stezku s úkoly na jejímž konci nechyběl poklad, chystání večeře, hry, hledání kamínků... Paní kuchařky nám jako překvapení poslaly dort s naším školkovým kamarádem Nemem, na kterého jsme se dívali i v televizi na dobrou noc. Pak už všichni zalezli do spacáků a spali...

Naše školní jídelna

Ve středu 15. 6. 2022 se děti druhé třídy podívaly, kde pro nás paní kuchařky vaří výborné obědy. Prošly si celou kuchyni a malým dárečkem a písničkami poděkovaly za celoroční práci. Tentokrát jedly ve velké jídelně a pro paní kuchařky byly největší odměnou prázdné talíře a fronta na přídavek.

Naši předškoláci

Děti II. třídy v Úvalně

Ve středu 8. 6. 2022 se děti
II. třídy vydaly na výlet do Úvalna, kde je čekalo hned několik zastávek. Nejprve jsme hledali cestu v zrcadlovém bludišti a šli na průzkum strašidelného sklepa. Vyšlápli jsme si až na vršek rozhledny. Síly jsme doplnili v pěkném  prostředí přírodní plovárny Na výsluní a ještě jsme stihli i nové nádraží s historickým vagónem.

Rozloučení s předškoláky

V pondělí 6. 6. 2022 jsme již tradičně v prostorách místní lékárny Dr. Max vystavili tablo našich předškoláků. Letos vody mateřské školky opouští 17 plavčíků. O den později proběhlo slavnostní rozloučení s rodiči i panem starostou Ing. Janem Birgusem v krásných prostorách našeho zámku.

Poděkování v TUTY

V pondělí 6. 6. 2022 se děti druhé třídy vydaly poděkovat, do naší prodejny TUTY Litultovice, za úžasné balíčky plné dobrot a hraček, které dostaly na MDD. Nejlépe to umíme básničkou a písničkou, proto děti přednesly výběr toho, co se za celý školní rok naučily.
Ještě jednou děkujeme celému kolektivu prodejny v čele s paní Terezou Chovancovou.

Karnevalové veselí

Děti I. třídy si musely na svůj karneval chvíli počkat. Ale dočkaly se a všichni si jej moc užili. 2. 6. 2022 byly v naší mateřské škole k vidění nejrůznější masky z říše zvířat ale i pohádkového světa. Karnevalová výzdoba a malý dáreček z tomboly přispěly k celkové atmosféře veselého dne.

Ferda v Loutkovém divadle v Opavě

V úterý 2. 6. 2022 dostaly děti II. třídy dodatečný dárek ke dni dětí v podobě pohádky Ferda Mravenec, kterou secvičili členové Divadelního souboru Štěk, působícím pod SVČ v Opavě. 

Děti zhlédly známé příhody Ferdy Mravence a jeho kamaráda Brouka Pytlíka. Nechyběla ani pyšná Beruška a další zástupci z hmyzího světa.

Mezinárodní den dětí v naší školce

Ač nám počasí moc nepřálo, nic to neubralo na radosti, se kterou jsme svátek dětí oslavili. Tentokrát jsme ve středu 1. 6. 2022 využili zázemí haly, kde jsme si pořádně zasoutěžili v několika disciplínách. Nechyběla ani sladká dobrota v podobě nanukového dortu a balíček pro každé dítko, který zajistila naše prodejna TUTY Litultovice v čele s paní Terezou Chovancovou. Moc děkujeme.

Děti II.třídy na exkurzi ve Slezském muzeu v Opavě

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/2023
K nahlédnutí zde.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Litultovice pro školní rok 2022/2023.
K nahlédnutí zde.

Děti I. třídy v Arboretu v Novém Dvoře

Zámek Kravaře

Děti si prohlédly zámecké expozice: dobové vybavení zámku, oblečení a hudební nástroje. Komentář zámeckého pána byl připraven speciálně pro dětské návštěvníky. V zámeckém parku na nás čekaly pohádkové hry a hudební disciplíny. Na závěr jsme se u zámku za příznivého počasí vyfotili na památku.

Na statku v Jakartovicích

Ve středu 18. 5. 2022 se děti II. třídy vydaly na exkurzi do Penzionu nad stájí v Jakartovicích. Děti na vlastní oči viděly několik domácích zvířat, stáje pro koně i to, jakou péči vyžadují krávy. Hladily si ovce a posvačili jsme u krásného jezírka.

Poslední Beruška

Po mnoha letech vzájemného kamarádství nás 13. 5. 2022 čekala poslední pohádka našeho nejoblíbenějšího divadélka Beruška. Tentokrát jsme poznávali exotická zvířata a to, jak je důležité si pomáhat. Děti se rozloučili velkým potleskem a namalovaly památeční obrázky.

Pozor změna!

Z důvodu provozních problémů a velké nemocnosti dětí přesouváme oslavy Dne maminek na čtvrtek 26. 5. 2022 v 16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Prasátko Artur

Přijelo do naší mateřské školy v úterý 10. 5. 2022. Naučilo děti třídit odpad, počítat své sourozence do 10 a dokonce i písmenka z abecedy. Pohádka se dětem moc líbila.

Těšíme se na zahradu

Prosíme maminky, aby dětem nachystaly označenou igelitovou tašku / pytlík s věcmi na převlečení na zahradu. Děti potřebují tepláčky, mikinu a boty do pískoviště. Vhodná je i pokrývka hlavy.                                                                                       
                                                    Děkujeme

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 4. 2022 se dveře naší školky otevřely novým kamarádům. Tentokrát jsme je přivítali s maminkou a tatínkem, než si to v září přijdou vyzkoušet sami. Děti se seznámili s prostředím mateřské školy a rodiče obdrželi potřebné informace a dokumenty. Na všechny se již těšíme v novém školním roce 2022/2023.

Projektový den - Kosmická show

V úterý 26. 4. 2022 jsme se vydali na návštěvu do Vesmíru. V naší hale se objevil vesmírný stan, do kterého jsme se nebáli vlézt. Za odměnu nás tam čekala vesmírná pohádka, představili jsme si různá souhvězdí a odpočítali start rakety. Poté jsme hráli vesmírné pohybové hry u kterých jsme se měnili v planety a jejich měsíce. Na závěr vymalovali omalovánku kosmonauta a vyplnili pracovní list o tom, co jsme si zapamatovali. Možná, že se nám do školky vrátili nějací mimozemšťané. :) 

Návštěva větrného mlýnu na Cholticích

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 vyšly děti II. třídy až na Choltice, aby si prohlédly větrný mlýn, který vídáváme už z dálky, i uvnitř. Mlýnem děti provedl pan Otahal. Vysvětlil jim, jak takový mlýn funguje a co všechno musel pan mlynář obsluhovat. Návštěva se nám moc líbila a určitě to stálo za tu námahu, vyjít si tak vysoko.

Jarní návštěva knihovny

V úterý 12. 4. 2022 děti II. třídy navštívili místní komunitní centrum s knihovnou. Paní Tereza Chovancová měla pro děti připraveny aktivity s jarní a velikonoční tématikou. Děti si vypůjčily knihu Martínkova čítanka, kterou celý měsíc čteme ve školce před odpočíváním. Na cestu domu si ještě vysloužili čokoládové vajíčko. 
Děkujeme za pěkný program.

Návštěva hasičské zbrojnice

V pátek 8. 4. 2022 děti I. i II. třídy navštívili "naši" hasičskou zbrojnici v Litultovicích. O odborný výklad se postaral pan Jiří Drápal, kterému tímto děkujeme. Děti si mohly prohlédnout hasičský vůz a veškeré vybavení, které hasiči při své práci potřebují. Na rozloučenou nám auto dokonce pustilo své sirény.

Karneval II. třídy

Ve středu 6. 4. 2022 si děti II. třídy oblékly nejrůznější kostýmy a s dobrou náladou se přišly pobavit na náš školkový karneval. Tancovali jsme, závodili jsme, smáli se a zpívali. Ten den se u nás nikdo nemračil a všichni se dobře bavili. Domů si děti odnesly dáreček z tomboly a oblíbené balónky.

POZOR, POZOR, bude bál, dnes tu máme KARNEVAL

Ve středu 6. 4. 2022 se uskuteční karneval pro děti II. třídy. 
Začínáme v 9:30 hod. Děti potřebují karnevalovou masku a dobrou náladu. Program, občerstvení a tombolu máme zajištěnou.

Velikonoční dílnička

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 mohli naši školku v odpoledních hodinách navštívit nejen děti ale i maminky a tatínkové, aby si vyrobili velikonoční ozdoby. Všem děkujeme za účast, i za příspěvky do velikonoční tržnice ať už krásnými výrobky nebo štědrým nákupem.

Divadlo Beruška

V úterý 22. 3. 2022 nás navštívilo naše oblíbené divadélko s jarní pohádkou. Děti si připomněly, jak je důležité třídit odpad a co všechno musí umět, když chtějí jít k zápisu do školy.

Vítání jara

Téměř v předvečer prvního jarního dne letošního roku, jsme se sešli v naší mateřské škole, abychom probudili broučky ze zimního spánku. V pátek 18. 3. 2022 jsme společně vítali jaro. Děti plnily zábavné úkoly s jarní tématikou a domů si za odměnu odnesly čokoládového broučka a jarní prvosenku v květináči. Všem dětem a rodičům děkujeme za účast.

Návštěva ZŠ Litultovice

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 navštívily děti II. třídy Základní školu v Litultovicích. Ve vyučovací hodině prvňáčků s paní učitelkou Mgr. Leonou Seidlovou se děti hravě seznámily s počty i písmenky. Všem se návštěva moc líbila a děti se již těší k zápisu! 

Žádný muzikant z nebe nespadl

Ve středu 16. 3. 2022 jsme se s dětmi II. třídy po dlouhé pauze vydali do loutkového divadla v Opavě. Své koncertní pásmo pro děti nám zahrála hudební skupina MARBO. Nikdo nedokázal sedět v klidu, ale vrtěli jsme se v rytmu hudby.

Maminky a babičky, pokud máte chuť, pomozte nám obohatit náš Velikonoční trh o Vaše nápady.

Výrobky s velikonoční tématikou vystavíme k prodeji.

Výrobky můžete nosit od pondělí 28. 3. 2022 do středy 30. 3. 2022. Výtěžek z prodeje věnujeme na akce pro děti.

VÍTÁNÍ JARA

V pátek 18. 3. 2022 v 16:30 zveme děti a rodiče na Vítání jara ve školní zahradě zahradě mateřské školy.
Děti si přinesou svého kamínkového broučka, kterého si našly na podzim... 

Za nepříznivého počasí proběhne akce v mateřské škole.

       Sběr starého papíru
Sbíráme jedlé oleje!

Divadlo Beruška

V pátek 14. 1. 2022 nám naše oblíbené divadélko přijelo zahrát pohádku s názvem "Zimní překvapení". Společně jsme naučili malého čertíka Bertíka smrkat do kapesníku a uklízet po sobě oblečení - to už naše dětí také umí.

Vánoční stromeček 

Ve středu 15. 12. 2021 zazvonil v naší mateřské škole zvoneček a děti našly pod stromečkem dárečky. Nechyběl zpěv koled ani ochutnávka cukroví.

Vánoční prodejní výstava

      MŠ Litultovice zve všechny rodiče na Vánoční výstavu Od úterý 7. 12. 2021 do pátku 17. 12. 2021 bude v prostorách schodiště prodejní vánoční výstava. Můžete si prohlédnout vánoční dekorace, které vyrobily paní učitelky a šikovné maminky. Pokud Vás zaujmou, můžete si je zakoupit domů. Těšíme se na Vaši návštěvu a projevený zájem.  

Mikuláš v mateřské škole

Letošní čas spojený s čekáním na Vánoce je opravdu zimní. Děti mají ze sněhu a mrazu velkou radost. Po první adventní neděli nastal čas Svatého Mikuláše. Letos naděloval v obou třídách a nezapomněl vzít s sebou anděla i čerta. U těch nejmenších byl jako každoročně plyšový čertík, ale do třídy předškoláků zavítal letos opravdový čert. Anděl listoval ve zlaté knize, ale na odnesení do pekla jsme nikoho tak zlobivého neměli. Děti přiznaly, že někdy zlobí a slíbily, že se do Vánoc ještě polepší. Za odměnu dostaly zimní tašku plnou sladkostí, ovoce a dárků, za které bychom chtěli s dětmi poděkovat paní vedoucí prodejny TUTY Litultovice Terezce Chovancové, která ve spolupráci s vedením obchodního družstva Jednota Opava podporuje naši mateřskou školu. Stejný dík posíláme paní vedoucí naší Školní jídelny Stěbořice Helence Morysové, která na děti myslí nejen na Mikuláše. Nakonec děkujeme také všem rodičům dětí naší mateřské školy za finanční podporu, bez které bychom Mikuláše do mateřské školy pozvat nemohli.

                                                                                                                                                                                                                                Jarmila Kořená
                                                                                                                                                                                                                           ředitelka MŠ Litultovice 

Mikulášská nadílka

Plavecký kurz

Ve čtvrtek 2. 12 2021 děti II. třídy ukončily plavecký kurz, který měl 10 lekcí. V tomto roce nebudou náhradní hodiny plavání s rodiči z důvodu pandemie a platných nařízení. 

Mikulášská nadílka

V pondělí 6. 12. 2021 přijde za dětmi z mateřské školy MIKULÁŠ S ANDĚLEM A PLYŠOVÝM ČERTÍKEM.

 Nadělovat bude dětem něco na zub za pěknou písničku od 9.30 hod. 

Co nás čeká  v prosinci

Venku tiše nasněží, zvony zvoní na věžích. Nejkrásnější ze všech nocí chodí k lidem o Vánocích. Ve sváteční světnici voní čerstvé jehličí...

Uspávání broučků

V pátek 5. 11. 2021 jsme se v podvečerních hodinách sešli na naší školkové zahradě, abychom uložili broučky k zimnímu spánku. Děti si s rodiči našli svého broučka schovaného v listí a na studenou zimu si jej odnesli domů do teplíčka. Až se naše zahrada na jaře probudí k životu, broučky do ní opět přineseme. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, za příjemnou atmosféru, kterou jsme společně vykouzlili.

Vánoční focení v MŠ

Ve středu 10.11.2021 v 9.00 hodin se budou děti mateřské školy fotit na Vánoční foto. Prosíme maminky, aby nahlásily paní učitelkám zájem o focení. Cena sady je 200,- Kč
(čtyři pohlednicové fotky). 

Co nás čeká v listopadu

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Od středy 27.10.2021 do pátku 29.10.2021 jsou PODZIMNÍ PRÁZDNINY. Mateřská škola je v provozu od 6.15 do 16.00 hod. Pokud si necháte děti doma, prosíme o odhlášení stravného do pátku 22.10.2021. Děti s povinnou předškolní docházkou nepotřebují omluvenku. Předem děkujeme za spolupráci.

Divadlo Letadlo

Nás vzalo ve čtvrtek 14. 10. 2021 na výlet až do daleké Afriky. Viděli jsme lva, opice ale i malého černouška nebo zebru. Na konci pohádky jsme bezpečně přistáli zpátky do naší školky.

Návštěva knihovny

V pondělí 4. 10. 2021 navštívily děti II.třídy místní knihovnu. Seznámily se s novými prostory knihovny, zjistily, co všechno obnáší vypůjčení knížky. Zopakovaly si, jak se s knížkami správně zachází. V knihovně jsme se zaregistrovali a vypůjčili si knížky o houbách, o kterých si tento týden budeme povídat. Děkujeme paní Batkové za milý ale i naučný program. 

Pohádková stezka

Ve středu 29. 9. 2021 jsme se se všemi dětmi vydaly na pohádkovou stezku, kde na nás čekala spousta úkolů. Pohádkové bytosti si pro nás za odměnu nachystaly sladký poklad a schovaly jej na naší školní zahradě. Moc děkujeme všem pořadatelům za příjemné dopoledne.

Beseda s Policií ČR 

V pátek 24. 9. 2021 proběhla v naší mateřské škole beseda s policií. Děti II. třídy se seznámily s prací policisty, dozvěděly se, kdy se používají pouta nebo zbraň. Zopakovaly si zásady dopravní bezpečnosti a nakonec si i menšími děti prohlédly policejní vůz a jeho vybavení. 

Kurz plavání

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 zahájilo 20 dětí z II. třídy kurz plavání pod vedením Baby klubu KAČKA. V deseti lekcích se těšíme na další vodní radovánky!

Na co se můžeme těšit v měsíci září

Sběr papíru ve školním roce 2021/2022

Ve spolupráci s Městysem Litultovice budeme od školního roku 2021/2022 organizovat sběr papíru prostřednictvím Sběrného dvoru Městyse Litultovice. Finanční prostředky, které získá městys za odevzdaný papír do sběrného dvoru, budou převedeny na účet Mateřské školy Litultovice. Finanční prostředky budou použity na nákup hraček, pomůcek a zajištění aktivit pro děti. Věříme, že oceníte výhody sběrného dvoru - celoroční možnost odevzdání sběru, vážení sběru na místě a výhody pro městys plynoucí z prokazatelného třídění odpadů.  Výtěžek sběru do kontejneru, který bude organizovat ZŠ Litultovice 2x ročně, bude pouze pro děti základní školy.

Chceme předem poděkovat všem, kteří nás ve sběrových aktivitách podpoří.

První den ve školce

Nový školní rok jsme začali s úsměvem a i když se ráno sem tam objevila slzička,
během hraní s kamarády se u nás už nikdo nemračil :) 

Rákosníček v I. třídě

Nový školní rok 2021/2022Nejen paní učitelky - Jarka, Lucka, Sára, Míša a Jana, provozní pracovnice - Martina a Anička ale hlavně naši třídní kamarádi Rákosníček a Nemo se těší na nové i známé tváře už ve
středu 1. 9. 2021
v naší pastelkové školičce.

Nemo ve II. třídě

 Základní Informace pro rodiče

Telefonní linka MŠ Litultovice - 553 668 127
Informace o mateřské škole na internetových stránkách www.mslitultovice.cz
e-mail MŠ: mslitultovice@seznam.cz
Provozní doba MŠ 6.15 - 16.00hod.
Děti, které chodí po obědě domů, si rodiče vyzvedávají v době od 12.15 do 12.30 hod. 

Pravidla pro odběr jídla do jídlonosiče.
V případě onemocnění dítěte, si můžete první den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče. Je nutné, abyste si jídlo vyzvedli v době od 11.30 hod. do 12.30 hod.
Pokud si vyzvednete jídlo později, školní jídelna a mateřská škola nenesou odpovědnost za jeho kvalitu. 

Co potřebují ve školce
 děti I. třídy

 -> Papuče s označením jména.
-> Kalhoty, legíny, sukýnku, kraťasy na hraní ve třídě.
-> Pyžamo na odpolední odpočinek.
 -> Tepláky a bundu, starší boty na hraní na zahradě a procházky.
 -> Náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče, kalhoty, ponožky. 

Co potřebují ve školce
děti II. třídy

-> Papuče s označením jména.
 -> Tričko a kraťasy na cvičení.
->Kalhoty, legíny, sukýnku, kraťasy na hraní ve třídě.
-> Pyžamo na odpolední odpočinek. 
-> Tepláky, bundu a starší boty na hraní na zahradě a procházky. 
-> Náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče, kalhoty, ponožky. 

Rozpočty

Schválený rozpočet na rok 2021 k nahlédnutí zde.
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2023 k nahlédnutí zde.

Se Sokolem do života

V úterý 22.6. proběhlo vyhodnocení celoročního projektu Se sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Za plnění různorodých úkolů děti sbíraly samolepky a závěrem dostaly medaile, diplomy a veselé omalovánky. 

Děti II. třídy navštívily Arboretum Nový Dvůr

Slavnostní rozloučení s předškoláky

V úterý 8. 6. 2021 jsme se v prostorách obřadní síně na zámku v Litultovicích rozloučili s našimi předškoláky. Jedenáct dětí letos opouští naši mateřskou školu.

Divadlo Beruška

V úterý 8. 6. 2021 nás navštívilo naše nejoblíbenější divadlo Beruška s Jarní pohádkou o zeleninové zahrádce.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po dohodě se zřizovatelem bude v době hlavních prázdnin provoz Mateřské školy Litultovice přerušen ve dnech od 1. 7. 2021 do 13. 8. 2021

Provoz bude obnoven v pondělí 16. 8. 2021.

Den dětí 1. 6. 2021

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Litultovice ve školním roce 2021/2022Rozhodnutí ředitelky školy k nahlédnutí zde.


Těšíme se na oslavu dne dětí v naší školce.

Karneval

Haló pane karnevale, račte dále, račte dále.
Elce pelce do pekelce, šašek metá kotrmelce. Máme všechno na míru, z krepového papíru.


Karneval v MŠ 18.5.2021

KARNEVAL

V úterý 18.5.2021 se těšíme na karnevalové veselí v naší mateřské škole. Děti budou potřebovat masku a dobrou náladu.
Zábava, občerstvení a tombola zajištěna.

Začínáme v 9:30 hod.

Focení na společnou fotografii

Proběhne v naší mateřské škole ve středu 12.5.2021 od 9.oo hodin. 

Zápis do MŠ Litultovice pro školní rok 2021-2022

Potřebné dokumenty ke stažení a tisku a další
informace naleznete v oddílu Dokumenty.

Velikonoční kamínky

Blíží se Velikonoce, sluníčko a teplé počasí. Proto jsme si pro Vás nachystaly netradiční kamínkovou hru. Barevné kamínky jsme rozmístily v okolí školky, v parku, na točně a fotbalovém hřišti. Vašim úkolem je najít dva kamínky a donést je při znovuotevření do školky. Kamínků je celkem 131, náš velikonoční zajíc se na ně už moc těší a připravil si pro Vás sladkou odměnu.
Při sbírání myslete i na ostatní kamarády.

Zimní radovánky ve školce

V měsíci únoru jsme si užívali sněhové radovánky. Chodili jsme bobovat na školní zahradu, dělali jsme stopy a otisky do sněhu. Učili jsme se o tom, jak se v zimě správně obléknout a poznávali jsme vlastnosti sněhu.