Informace ke Covid-19

Vážení rodiče,

v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci v České republice a s ohledem na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2.3.2020, dále v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě jsme pro Vás připravii několik doporučení, která by měla napomoci k zamezení šíření nákazy koronavirem SARS-CoV-2 na území MS kraje, který způsobuje onemocnění COVID-19.    

1.) Doporučujeme rodičům, kteří s dítětem pobývali v zahraničí v místech zvýšeného výskytu koronaviru, a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby se jejich dítě po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nezúčastňovalo preventivně výuky. Vaše dítě bude po tuto dobu z výuky omluveno.    

2.) Pokud má občan v době pobytu nebo návratu tyto zdravotní potíže: horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJTE NA:
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru)
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru) 595 138 147 (KHS linka ke koronaviru)
NEBO kontaktujte KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:
okres Opava 553 668 846    

3.) Dále v návaznosti na doporučení Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje nedoporučujeme zúčastňovat se akcí pro více jak 500 lidí. Nae školka se v nejbližším období tak velké akce zúčastňovat nebude, ani ji nepřipravuje. V případě dlouhodobé účinnosti tohoto doporučení budete o změnách v plánovaných akcí tohoto typu informování.    

4.) V této souvislosti bude přístup do školy omezen na minimum, vstup návštěvníků školy/dealeři zboží aj./ nebude umožněn.

Oznamujeme Vám rovněž, že jsme ve škole zavedli opatření k zamezeni výskytu koronaviru. Děti byly o vzniklém problému informovány, jsou vedeny ke zvýšené hygieně. Je zajištěn dohled dospělho v umyvárnách, v budově jsou dezinfikovány speciálními prostředky s obsahem virucidních prostředků podlahy, kliky dveří, sanitární zařízení, zábradlí.

Děti byly seznámeny s danou problematikou vhodnou formou, aby bylo zamezeno šíření paniky.